Pár informací o baterii

Olověný akumulátor má omezení, které spočívá v tom, že když je delší dobu – řádově dny – ponechán ve vybitém (popř. málo nabitém) stavu, tak na jeho elektrodách dochází k tzv.“sulfataci“, která výrazně snižuje jeho kapacitu. Vybitý akumulátor (klidové napětí je nižší než 12.2.V) je potřeba nabít v nejkratším čase. Plně vybitý akumulátor při vyšší teplotě (více než 25°C) výrazně sulfatuje již během jednoho dne. Ponecháním akumulátoru ve vybitém stavu dochází k jeho znehodnocení. V případě poklesu napětí akumulátoru pod 10V již ve většině případů nelze akumulátor zachránit.

Z výše uvedeného vyplývá nutnost pravidelně kontrolovat stav akumulátorů ve vozidlech a jejich pravidelné dobíjení. Nejhorší co může být, je vyndat na zimu akumulátor z obytného automobilu a v dobré víře ho dát do tepla „za kamna“. V ideálním případě akumulátor vyndejte do chladné garáže/skladu a jedenkrát měsíčně zkontrolujte napětí, případně připojte na nabíječku.

 

Co je to „sulfatace“?

Je to přirozený proces, kterým se při vybíjení akumulátorů mění oxid olovičitý na kladné elektrodě a houbovité olovo na záporné elektrodě v mikrokrystalický síran olovnatý. při nabíjení se pak síran olovnatý převádí znovu na oxid a houbovité olovo. Z různých příčin, zejména pracuje-li baterie v podmínkách rychlích změn teploty nebo jen při občasném používání nebo nepravidelném vybíjení, dochází k vylučování krystalického síranu olovnatého na elektrodách. Ten potom ucpává póry, zmenšuje účinnou plochu elektrod a při nabíjení se nepřevádí zpět na původní látky. Baterie ztrácí kapacitu i když jinak může být mechanicky nepoškozená.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *